Strážný

Česká komora detektivních služeb, o.s.,

zajišťuje provádění zkoušek profesních kvalifikací detektivní koncipient a strážný.
V případě zájmu kontaktujte tajemnici ČKDS
e-mail: andreapatockova@seznam.cz

Nabídkový list České komory detektivních služeb, občanské sdružení pro podnikatele, zaměstnance a zájemce o práci v oblasti „Ostrahy majetku a osob“ a „Služeb soukromých detektivů“.


Živnostenský zákon v návaznosti na další související předpisy zásadně upravil podmínky pro získávání a provozování koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Pro tato povolání jsou stanovena pravidla prokazování odborné způsobilosti podnikatelů i jejich zaměstnanců.

Pokud podnikatel neprokáže odbornou způsobilost do 31. 7. 2012

Živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Česká komora detektivních služeb nabízí možnost uspořádání zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Výše uvedenými zkouškami bude splněna litera živnostenského zákona. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Cena zkoušky v roce 2015: 1.000,- Kč  PK Strážný

                                             1.400,- Kč PK Detektiv koncipient

V případě vyššího počtu osob bude udělena množstevní sleva.

České komoře detektivních služeb na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla udělena akreditace k provádění rekvalifikace pro pracovní činnosti:

a) Strážný (v rozsahu 20 hodin teoretické a 20 hodin praktické výuky),

b) Detektiv koncipient (v rozsahu 30 hodin teoretické a 30 hodin     

    praktické výuky).

Kurzy mají za cíl absolventa připravit na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace strážný, detektiv koncipient. Ceny kurzu jsou dohodou stanovena na základě počtu zúčastněných.

Zkoušky a kurzy organizujeme po celé ČR.

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient je nutné se připravit v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese:

www.narodni-kvalifikace.cz .


Kontaktní osoba pro informace a přihlášky
:
Bc. Andrea Patočková - tajemnice ČKDS, andreapatockova@seznam.cz

mobil: 602 349 349

 

CENÍK pro rok 2015

profesní kvalifikace strážný

Ověření odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci Strážný v následujícím cenovém rozpětí podle počtu přihlášených zaměstnanců firmy:

1 - 50 zaměstnanců …………………. cena 1000,- Kč/ osoba

50 – 100 zaměstnanců …………………. cena 950,- Kč / osoba

100 – 200 zaměstnanců ………………… cena 900,- Kč / osoba

200 a více zaměstnanců ……………….. cena 860,- Kč / osoba


ČKDS bude požadovat při poskytnutí slevy Čestné prohlášení firmy o tom, kolik zaměstnanců a v jakém časovém termínu přihlásí ke zkouškám odborné způsobilosti. Toto čestné prohlášení bude podkladem pro poskytnutí slevy dle navrženého cenového rozpětí. Čestné prohlášení budeme požadovat již k první zkoušce „se slevou“.

Česky English

Vyhledat v textu

Návštěvnost stránek

163162
ČK DS - Česká Komora Detektivních Služeb